Apran'n pataje se youn nan pi gwo sekrè vi a pou'w ka reyisi.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Mwen apran'n ak renmen bay se pa paske mwen genyen anpil men se paske mwen konnen egzakteman kijan yon moun santi’l lè’l pa genyen ditou. Raple’w ke gen yon bagay ki vrèman enpòtan aprè reyisi nan lavi sa ; se apran'n desan'n ou pou’w ka lonje men bay yon lòt ki pa kapab ditou. Ou pap pèdi sa !Sponsor officiel : #westernunion