Aprè yo fin libere nèg sa, li mande tounen nan prizon

Sa pase nan peyi Itali, anpil moun wè bagay sa dwòl anpil. Gen moun ki mande èske se pa yon pwoblèm mantal ? Antouka, aksyon mesye sa fè a dwòl anpil. Ebyen, yo te kondane nèg sa pou trafik dwòg ak pwodwi ilegal, yo te vin leberel epi mete l sou siveyans lakay li. Men mouche a fè konnenke l pa kapab sipòte konpòtman madanm li ak fanmi l nan kay pou yo tounen lnan prizon.

Istwa a yon ti jan parèt dwòl men se yon reyalite. Ebyen, liberasyon nèg sa se te yon liberasyon a mwatye paske li anba kontwòl depi lakay li. Nèg la ta fè konnen, depi lè yo relache l la se yon kalvè madanm li ak pwòch li ap fè li pase. Selon deklarasyon ajan yo , 24 oktòb 2021 an, ke medya lokal yo rapòte, nèg la al nan yon komisarya pou l fè yon demand etonan : pou l kapab viv lwen de madanm li ak fanmi l, nèg sa yo kondane pou trafik dwòg, mande pou l rejwenn yon selil prizon.

Nèg sa, yon albanè ki gen 30 lane, k ap viv Guidonia Montecelio tou pre kapital la, « pa t kapab sipòte mòd pèn sa ki se viv avèk fanmi l » selon yon kominike ke medya yo rapòte. « Depase pa sitiyasyon an, nèg sa kite rezidans siveye a epi prezante l nan yon komisarya pou l fin pije pèn li nan prizon pito », toujou selon kominike a.

Mele nan koze pwodwi ilegal, nèg sa te gen yon bon lane devanl avan pou l fin pije pèn sa, selon sa kapitèn Francesco Giacomo Ferrante k ap dirije komisarya a te rapòte. « Nou te pèmèt li al viv lakay li sou siveyans otorite yo men sa pa pase byen pou li » toujou selon kapitèn nan epi nèg la te di yo : « Lavi domestik


sa ke nou enpoze m nan pa bon pou mwen ditou, se yon lanfè m ap viv, mwen pa kapab ankò, mwen vle tounen nan prizon. »

Ebyen, yo te tou aretel sou plas paske l vyole rezidans siveye a epi rekondui l nan prizon. Konsa, yo akonpli demand li an epi kalme lespri l.LuckenslyLUMA