Anbasad Ayiti ki USA a fè konnen sèvis paspò an ijans lan fon kanpe.

Dernière mise à jour : 11 janv.


A koz ti pwoblèm teknik ki te genyen nan sèvis paspò a, anbasad Ayiti ki USA enfòme tout moun ke seksyon konsilè a pap resevwa demand paspò an ijans ankò jiska nouvèl òd.

Pwoblèm sa a te lakoz anpil reta nan livrezon paspò. Se rezon sa a ki fè anbasad la kanpe ak sèvis la nan moman an, e li pwofite eskize l pou pàn sa a, e li pwomèt l ap kontinye travay pou rezoud pwoblem lan.