Abandone se yon lachte,kontinye batay jiskaske souf ou koupe.

Bonjou bonswa entènèt #Kessostore klere m chak jou!

Kontinye Batay chak jou se prensip lavi a, pouw kapab viv vi ke’w toujou swete a, batay pou’w kreye yon bagay jodi a, epi fiti ou menm a remèsye'w zanmi’m. sispan'n doute de tèt ou, met konfyans epi fonse san gad dèyè.

Sponsor officiel : #westernunion