7 prizon ki pi konfòtab nan mond lan

Anpil fwa, lè yon moun tande pale de prizon, sitou si l ap viv nan yon peyi ki pa devlope, li toujou gen tandans panse a lanfè, yon kote yo maltrete moun, yon kote ke moun pa dwe janm kite yo tonbe . Men, nan kèk peyi, yo pa fin wè bagay la konsa. Gen peyi kote ke yo otorize prizonye yo lwe chanm yo nòmalman, depandaman de mwayen finansye moun nan, gen sa tou ki bay prizonye yo yon dal privilèj kòmsi yo t ap mennen yon vi nòmal. Si gen anpil moun ki pa fin wè sa bèl, fason yo byen trete prizonye yo, sa pa anpeche ke otorite k ap jere prizon nan peyi sila yo wè sa nòmal.Yo rete kwè ke pi bon fason pou frennen zak malonèt kèk nan yo te komèt, se lè w mete yo nan yon atmosfè kote yo santi yo tankou moun. Sou baz sa, an nou al gade ansanm 7 prizon nan mond lan kote prizonye pi alèz.

Prison de Halden ( Norvège ) Peyi skandinav yo souvan repite nan zafè fèmen prizon paske yo pa jwenn ase prizonye men yon lòt bagay yo fè byen tou, sitou nan peyi Nòvèj, se byen trete prizonye. Nòvèj se youn nan peyi kote w ap jwenn bèl prizon, se la tou w ap jwenn prizon Halden ki se prizon ki pi konfòtab nan mond lan selon anpil etid. Prizon Halden akeyi prizonye ki soti divès kote e l se dezyèm pi gwo prizon ki genyen nan peyi Nòvèj. Anndan prizon an gen tout kalte dekorasyon e gen divès aparèy elektwonik pou satisfè prizonye yo. Si gen anpil moun ki aplodi fason yo trete prizonye yo nan prizon sila gen anpil moun tou ki jije ke prizonye yo twò alèz koz yo jwenn twòp divètisman nan espas la. Anplis de sal pou fè spò, sal jimnaz, bibliyotèk, salon ak kwizin ke prizonye yo genyen, yo menm gen estidyo pou anrejistre mizik yo nòmalman.


Menmsi nou tande tout elòj sa yo pou prizon Halden, li rete kanmèm yon prizon. Gen anpil gwo kriminèl, dilè dwòg, pedofil ak moun ki gen twoub mantal ki syeje ladan l.Se sa k fè, sekirite a ranfòse lòtbò a. Sa pa anpeche ke yo trè amikal anvè prizonye yo epi nan yon interview ke gadyen prizon an te bay, li fè konnen : youn nan objektif li se bay prizonye yo travay nòmalman anndan prizon an epi fè yo peye taks. Sa ki pa t ap twò diferansye prizon Halden de vi nòmal la.

Prison de bastøy( Norvège ) Pou anpil moun, klima agreyab peyi Nòvèj la ta ka fè tout moun santi ke peyi sa tankou yon kote san prizon. Men, li se yon peyi san parèy jan nou te mansyone l talè a ak achitekti enkonparab. Men, gen plis, youn nan pi gwo prizon peyi a ke w jwenn sou yon ti zile ki se Il Bastøy e ki tou pote non l tou prizon bastøy, se paradi sou tè pou anpil prizonye ki te pase la. Bastøy se youn nan kote ki pi konfòtab nan mond lan pou prizonye yo. Li sèlman gen anviwon 100 prizonye. Prizon sa a ofri prizonye yo li yon kote seren epi yon anviwònman ekolojik trè agreyab. Li se yon prizon ki gen sekirite wo nivo e ki pa kite okenn chans pou deblozay pete. Okontrè, kèk ansyen prizonye fè konnen ke espas la plis sanble yon etablisman pou fòmasyon pwofesyonèl pase yon prizon.Anplis fonksyon penitansye prizon an, yo kite prizonye yo jwi privilèj ti zile sa ki abite yon magazen, yon bibliyotèk, sèvis sante, yon legliz e menm yon lekòl. Prizonye yo ap viv nan kondisyon san parèy . Kontrèman ak anpil lòt prizon sou lis sa a, nan prizon Bastøy chak prizonye gen obligasyon pou yo rete nan chanm prive yo epi pafwa angaje yo nan aktivite tankou monte cheval, tenis, fè skiak lapèch.