5 trajedi ki te rive yon vandredi 13


Nonb 13 toujou asosye a mistè ak laperèz. Si nou konsidere plizyè istwa, senp nomb sa a pote avèk li anpil sipèstisyon. Nan kèk peyi, pa egzanp, gen batiman ki pa menm gen apatman nº13, tankou se pè moun yo pè nonb madichon sa a.


Vandredi 13 se pi gwo egzanp madichon nonb sa a charye. Nan anpil kilti, yo konsidere jou sa tankou yon jou ki pa apwopriye pou fè anyen, menm antrepriz konn chome jou sa a. Gen anpil istwa moun yo rakonte pou yo eksplike poukisa yo pè Vandredi 13 la konsa, youn nan istwa sa yo se asasina chevalye Tanpliye yo sou lòd legliz aprè Philippe IV le Bel te fin fè arete yon vandredi 13 oktòb 1307.

Jodi a, mwen envite nou dekouvri avè m’ yon lis 5 trajedi ki te rive yon Vandredi 13. Petèt, aprè sa nou ka dakò tout bon dat sa a se yon dat madichon.


1. 13 oktòb 1989: virus Datacrime kreye gwo panik

Viris sa a yo rele tou "Vandredi 13" te enfekte plizyè milye de òdinatè IBM atravè Grann Bretay epi efase plizyè milye dosye sa ki te panike tout moun.

Depi nan kòmansman mwa oktòb 1989 la yon òganis kap travay nan domèn sekirite enfòmatik te lanse yon kanpay nan Peyi Ba pou alète moun yo sou viris la. Sa vle di tout moun te gentan konnen viris la tap rive. Men, konsekans enfeksyon an te depase sa kanpay la te anonse.


2. 13 oktòb 1972: aksidan avyon nan «Cordillères des Andes»

«Cordillère des Andes» se yon chè montay ki kòmanse nan peyi Venezyela e ki travèse plizyè peyi pami yo Kolonbi. Vandredi 13 oktòb 1972, youn nan aksidan avyon ki pi tris nan listwa pral rive nan montay sa a. Avyon Air Force sa a te soti Irigwe, li te gen ladan l’ ekip nasyonal rigbi a, fanmi yo ak zanmi yo. Lè avyon an rive nan pati montay la ki tou pre fwontyè ant Ajantin ak Chili a li frape nan montay la akoz yon erè kalkil.

Nan 45 moun ki te nan avyon an, 16 sèlman ki sòti vivan. Ant jou aksidan an fèt la ak lè sekou yo rive genyen 75 jou ki pase. Reskape yo rakonte pou yo pat mouri pandan espas tan sa a yo te oblije manje kò pasaje ki te mouri yo. Mete sou sa yo te oblije sipòte yon tanperati ki te desann jiska -30 degre.