4 jounalis ki viktim ensekirite nan peyi a

Louissaint Wilguens ak Amady John Wesley se non de (2) jounalis ki pedi lavi yo pandan yo te al fè yon repòtaj nan zòn Laboule 12 ki se teyat yon sitiyasyon tansyon depi plizyè semèn e ki ta lakòz plizyè viktim pami yo Dan Jherry Toussaint ki se pitit ansyen senatè Dany Toussaint. Selon dènye nouvèl yo se ta yon gwoup gang ki anfas gang Ti Makak la ki ta asasinen de (2) jounalis yo.

Amady tap travay pou Ecoute Fm, yon radyo ki baze nan peyi Kanada. Wilguens li menm tap travay pou Tanbou Verite. Wilguens soti nan zòn Bèl Fontèn nan komin Kwadèboukè, li te gen 22 lane, li se dènye nan yon fanmi ki gen 7 pitit. Pami frè l ak sè l yo se sèl li menm ki te rive mete yon bout nan etid klasik li. Pou Tanbou Verite, Wilguens kouvri plizyè evènman e li fè

repòtaj nan plizyè zòn kote gen konfli ant gwoup ame tankou Bèlè ak Matisan.

Pratik metye jounalis la mande anpil ris e Wilguens se modèl yon pwofesyonèl ki pat pè afwonte ris sa yo. Laprès, an patikilye tout moun ki te konn travay ak Wilguens, pèdi yon kolaboratè san parèy.

Anpil jounal an Ayiti tankou nan peyi etranje deplore zak sa a. E de (2) jounalis sa yo vin ogmante kantite jounalis ki pèdi lavi nan mond lan. Kondisyon travay jounalis yo, pèsepsyon kèk gwoup moun sou travay jounalis fè yo ekspoze. Pou ane 2021 sèlman genyen 55 jounalis ki asasinen nan mond lan.

Pou sa ki konsène Ayiti, Wilguens ak Amady pa premye jounalis ki viktim ensekirite nan peyi a. Lis la long. Jodi a, nou envite w fè yon kout je sou 4 ladan yo.

4- Felix Lamy

Felix Lamy se te jounalis epi fondatè Radyo Galaxie. Nan fen ane 80 se te animatè konpa ki te pi popilè. Kalite pwofesyonèl li, talan l ak pasyon l pou metye li tap egzèse a te fè oditè l yo adore l.

Aprè kouteda 30 septanm 1991 lan, lame te sèl kòk chante nan peyi a. Yo te vle mete baboukèt nan bouch tout moun ki pat gen menm diskou ak yo.

Men devan menas yo, Felix Lamy pat bat ba, li te kanpe tèt rèd. Lanmou l pou oditè l yo te ba li kouraj pou li te kontinye fè travay li malgre li te konsyan te gen gwo malè ki te pandye sou tèt li.

Madi 10 desanm 1991 se dènye fwa fanmi ak zanmi Felix Lamy tap wè l vivan. Jou madi sa a, nan moman jounalis la pral rantre nan estidyo, 7 nèg ame jouk nan dan rantre nan radyo a, yo kòmanse tire, yo kraze, yo brize. Lè yo tonbe sou animatè a, yo mare l yo ale ak li. Depi jou sa a, pèsòn pa janm gen nouvèl jounalis la, ni yo pa janm jwenn kò l non plis.

3- Jacques Roche

Jacques Roche te alafwa powèt ak jounalis. Li te responsab seksyon Culture et Société nan jounal Le Matin epitou li te youn nan prezantatè Sportissibo sou radyo Ibo.

Nan dat 10 jiyè 2005, yo kidnape jounalis nan zòn Kriswa. Kidnapè yo mande fanmi jounalis la 250 000 dola ameriken pou yo lage l. Twa jou aprè, Reporters Sans Frontières leve vwa l pou mande liberasyon prese prese jounalis la. Nad marinad. 14 jiyè, se kadav jounalis la yo dekouvri nan zòn Dèlma 4.