13 BAGAY OU PA KONNEN SOU ITALIE

Italie ki gen anpil bèl Peyisaj, yon kizin ki rich nan gou ak resèt, Peyi kote ANPI WÒM lan pran nezans. Li pa yon gwo destinasyon touristik pou sa yo sèlman, plen lòt bagay ki ka siprann ou lòt bò a. Pou sa, nou envite w dekouvri 10 BAGAY SOU ITALIE


1) Italie se 5èm peyi moun plis vizite nan mond lan, swa anviwon 46 milyon moun chak ane.


2) En ewop gen sèlman 3 vòlkan an aktivite, dayè tou le (3) twa an Italie (Le vésuge, L'etna, Le Stromboli)


3) 《Tout chemin mène à Rome》 se yon dikton ki revele verite paske nan epòk yo t ap konstwi vil sa yo te fè l yon fason pou li nan mitan anpi Wòm lan. Nenpòt direksyon ou pran ou l ap mennen w la.


4) Selon yon rapò UNICEF an.2007, se Italie ki gen timoun kap viv ak plis kè kontan.


5) 2 nan pi piti Eta ki gen nan mond lan retwouve yo anndan Italie (Saint-marin et Vatican)


6) Italie se peyi ki pwodwi epi ki vann plis spageti nan mond lan, 3.25 milyon tòn chak ane epi gen plis pase 148 fòm spageti.


7) Premye kote yo fè pizza nan mond lan retwouve li an Italie "ANTICA PIZZARIE PORTALBA", li te ouvri an 1830.


8) Li entèdi pou ou nome yon bagay piblik nan tèm etranje an Itali, pa egzanp : Wout yo, moniman yo, Edifis yo, tout dwe gen non nan lang italyen an.


9) Se an Italie ki gen pi ansyen BANK ki toujou ap bay moun sèvis, li fonde an 1472, li rele MONTE DE PASHI DI SIENA


10) Se an Italie koutirye ki pi selèb nan mond lan sòti, tankou : Gucci, Prada, Versace, Dolce & Cabbana, Amanio Giorgio, Zegna, lis la long...


11) An Italie nan vil Rome nenpòt moun ki touye yon chat an bòn sante w ap peye yon amand 10 mil ewo.


12) Majorite machin spò "luxe" ki gen nan mond lan se machin Italie, tankou : Ferrari, Fiat, Bugatti, Lamborghini, Maserati.


13) Se an Italie yo premye kreye sandal ak soulye talon kikit.


Se te 13 bagay sou Italie, kisa ki siprann ou plis ? Reponn nou nan kòmantè.