Èske w te konn poukisa premye minis lan demisyone ?

Madi 13 avril 2021 an, ta nan aswè, nouvèl la tonbe premye minis Joseph Jouthe demisyone. Anpil moun reyaji sou demisyon sa a.

Gen moun ki manifeste kontantman yo, gen lòt ki mande pou prezidan an ta tou ale tou. Menm prezidan peyi a reyaji. Jovenel Moise, nan yon tweet li pibliye, ekri:« Demisyon gouvènman an, ke m’ aksepte, pral pèmèt nou fè fas ak pwoblèm ensekirite a epi kontinye diskisyon yo pou nou rive jwenn konsansis ki nesesè a pou estabilite politik ak enstitisyonèl peyi nou an.» (se nou ki tradwi).


Tweet sa, pou nou, menm jan pou anpil lòt moun, ta konfime bouch louvri anpil moun panse ki te genyen ant chèf gouvènman an ak prezidan an sou kèk desizyon. Kite nou raple dènyèman, pou li te jwenn yon solisyon a fenomèn kidnapin nan, ansyen premye minis lan (nou ka di l’ konsa paske li demisyone) te deside pou yo detente vit tout machin. Renald Luberice, sekretè jeneral konsèy minis yo, te kritike desizyon sa a e te ankouraje sitwayen yo bòykote l’ sou rezo sosyal yo.


Joseph Jouthe kite imaj yon premye minis ki pale san filtè (jan moun yo konn di l’ la pou endike yon moun ki pale dirèk, ki kare). Atitid sa a te deranje anpil moun.


An mas 2020, mwens ke yon mwa aprè nominasyon Joseph Jouthe kòm premye minis, nèg ak zam, kidnape doktè Jerry Bitard.

Peyi a ajite, medsen ak pèsonèl medikal lopital Bernard Mevs deside kanpe travay. Aprè liberasyon doktè a (sanble se te san ranson), Joseph Jouthe pibliye yon tweet pou remèsye prezidan an. Nan tweet la, premye minis lan, nan non CSPN nan, te remèsye prezidan an pou « sipò l’ ak enplikasyon l’ soti nan anlèvman pou rive nan liberasyon Jerry Bitard ». Pou kèk moun se yon erè sentaks. Pou kèk lòt, pa gen dout sou sa, premye minis lan di a klè se Jovenel Moise ki te kidnape doktè a.


Antouka ! Nou pa kwè prezidan an ta enplike nan yon eskandal konsa. Men sa pat pase konsa konsa bò kote fanatik pouvwa a. Anpil nan yo te rele aprè PM nan.


Yon lane aprè ensidan sa a, an mas 2021, gouvènman an deside, nan lide pou gen kontwòl zam kap rantre nan peyi a, pou okenn konntenè pa debake nan pò nan vil pwovens yo. Desizyon sa a leve tout plim sou do moun senmak. Yo bare wout, yo kraze, yo boule. Nan yon konferans pou laprès premye minis lan declare “se rat kay kap manje pay kay”. Sa ki vle di se menm moun ki pwòch pouvwa a kap fè dezòd sa yo.


<